Візитка Кременецькогої філії

Тернопільського обласного відділення МАН України

 Кременецький-ліцей-імені-У.

Базовий заклад: Кременецький ліцей імені У.Самчука

Дата створення: 20 квітня 2001 року згідно наказу управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації № 99 від 05.04.2001 року.

Відповідальний за роботу філії: Трачук Віра Миколаївна, заступник директора ліцею з навчально-методичної роботи.

З початку заснування у різний час  і до 2019/2020 року діяли секції біології, економіки, української мови і літератури, історії, літературної творчості, лісознавства, математики , геології, етнології, археології, технічної творчості.

Інофрмацій-куточок

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА УЧНІВ – НАБЛИЖЕННЯ ДО НОВИХ ГОРИЗОНТІВ

Кременецька філія Тернопільського обласного відділення МАН України організовує свою діяльність відповідно до Положення про філію Тернопільського ОКТВ МАН України, реалізуючи такі завдання:

 • виявлення та підтримка здібної, обдарованої і талановитої учнівської молоді, розширення її наукового світогляду;
 • створення умов для творчого, інтелектуального, духовного розвитку слухачів секцій МАН, стимулювання їх творчих досягнень у різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва;
 • сприяння професійному самовираженню та творчій самореалізації учнів відповідно до їх інтересів, запитів і здібностей;
 • виховання свідомого громадянина України на принципах демократичних цінностей, носія кращих надбань національної та світової освіти, науки, культури;
 • формування освіченої, конкурентоспроможної особистості;
 • пропаганда і популяризація наукових досліджень учнів у засобах масової інформації та мережі Інтернет.

У Кременецькій філії в 2020 / 2021 навчальному році працюють секції:

 • української мови і літератури (ІІ рік навчання) – керівник Діхтярук Т.М., Ячменьова О.С., учителі Кременецького ліцею імені У.Самчука;;
 • інформатики (І рік навчання) – керівник Кравець Р.В., учитель Кременецького ліцею імені У.Самчука;
 • фізики (ІІ рік навчання) – керівник Кулик М.В., учитель Кременецького ліцею імені У.Самчука;
 • біології (І рік навчання) – керівник Кондратюк А..В., учитель Кременецького ліцею імені У.Самчука;
 • історії України (індивідуальна робота) – керівник Семенюк Л.І., учитель Кременецького ліцею імені У.Самчука;
 • основ науково-дослідницької роботи – керівник Трачук В.М., заступник директора ліцею з Н(М)Р.

Упродовж останніх років у секціях навчалося:

2015/2016 н.р. – 146 слухачів;

2016/2017 н.р.  – 122 слухачі;

2017/2018 н.р. – 82 слухачі;

2018/2019 н.р. – 67 слухачів;

2019/2020 н.р. – 56 слухачів.

У 2020/2021 навчальному році в секціях філії займається 77 слухачів закладів освіти міста, переважна більшість з яких учні Кременецького ліцею імені У.Самчука.

У першій декаді січня у філії проводиться І етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт членів МАН філії:

Навчальний рік Кількість учасників Кількість переможців
2016/2017 18 17
2017/2018 24 22
2018/ 2019 19 17

Результати участі слухачів філії в ІІ та ІІІ етапах:

Навчальний рік ІІ етап ІІІ етап
Учасники І ІІ ІІІ Учасники І ІІ ІІІ
2016/2017 17 1 7 4 2
2017/2018 18 2 3 6 3 1
2018/2019 13 2 4 5 2 1 1
2019/ 2020

Результати участі слухачів філії в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів

Учасники І місце ІІ місце ІІІ місце
2016/2017 3 2
2017/2018 7 1 3 3
2018/2019 4 1 2
2019/2020 9 2 2 5

Результати  участі  слухачів філії  в  обласному  конкурсі  «Акорди творчості»

Учасники І місце ІІ місце ІІІ місце
2016/2017 4 2
2017/2018 3 2
2018/2019 6 3 1
2019/2020 2 1

Викладачі секцій при проведенні занять використовують сучасні технології навчання, спрямовані на розвиток творчого потенціалу учнів; зокрема, практикують проектне навчання, технологію проблемного навчання,  технологію формування творчої особистості, технологію інтерактивного навчання, особистісно зорієнтовану технологію, технологію організації групової навчальної діяльності школярів та інші.

Укр. мова археологія
англ. мова Укр. література

 

Викладачі активно співпрацюють з науковцями, зокрема Кременецького комунального гуманітарно-педагогічного інституту ім.. Тараса Шевченка, Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника, Кременецького краєзнавчого музею, меморіального музею Юліуша Словацького, Національного природного парку «Кременецькі гори», проводять заняття за їх участю; практикують  роботу з архівними документами у фондах краєзнавчого музею.

Творчій самореалізації слухачів відповідно до їх інтересів, запитів і здібностей, сприяє, крім занять у секціях, і виховна робота, яка є важливою складовою діяльності  Кременецької філії. Традиційно учні беруть активну участь у предметних тижнях, які проводяться у навчальних закладах, у відзначенні історичних дат, ювілеїв письменників, культурних діячів, у конференціях, наукових читаннях, зустрічах з науковцями, письменниками, культурними діячами тощо.

Окремі слухачі зі своїми дослідженнями та дослідженнями на інші теми беруть активну участь в інших конкурсах, наукових заходах, різних рівнів, зокрема, Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості у номінаціях «Історія і державотворення», «Література»; Всеукраїнському конкурсі учнівської та студентської творчості «Змагаймося за нове життя», присвяченому Лесі Українці (номінація «Науково-пошукова робота»); обласній краєзнавчій конференції учнівської молоді «Роде наш красний, роде наш прекрасний»; Молодіжній науково-практичній конференції «Спадщина Кременецьких гір», яку щорічно організовують Національний природний парк «Кременецькі гори» та ГО «Кременецька екологічна ліга»; учнівсько-студентській конференції у рамках реалізації науково-дослідницького проєкту «Соціально значущі проекти молоді», організованій Національним університетом «Острозька академія»; студентсько-учнівських Самчукових читаннях, які організовує Меморіальний літературний музей Уласа Самчука в с. Тилявка та інших.

Творчі та дослідницькі роботи учнів-членів філії МАН публікуються у періодиці, наукових збірниках та художніх збірках.

Таким чином, Кременецька філія Тернопільського обласного відділення МАН України виконує основні завдання, спрямовані на виявлення, розвиток та підтримку юних талантів і обдарувань; проведення наукових досліджень, пропаганду досягнень науки і техніки, наукових досягнень учнівської молоді; сприяння додатковій освіті учнів шляхом залучення до творчої діяльності; підвищення інтересу учнівської молоді до поглибленого вивчення базових дисциплін.