Зведена відомість річних оцінок

за І семестр 2017/2018 навчального року 

Групи 11 12 13 21 22 23 31 32 33 41 42 43
 

Всього учнів

 

24 16 18 27 21 23 17 28 22 19 20 16
Високий рівень 2 4 2 2 3 3 2 4 7 3
Достатній рівень 5 5 5 11 8 6 13 12 11 7 9 4
Середній рівень 13 11 12 12 11 15 1 13 9 8 4 9
Початковий рівень 4 1   –
Середній бал успішності 7,9 8,3 8,2 8,9 8,7 8,5 9,4 8,7 9,1 9,0 9,6 9,3
Рейтинг по ліцею 11 9 10 6 7 8 2 7 4 5 1 3

 

Середній бал по ліцею __8,8___; процентний показник __73,3____

 

Заступник директора з навчальної роботи _________________  Т. Бурлінгас